Ateism şi teism (schiţă). Problema existenţială şi metoda

Ateism şi teism (schiţă). Problema existenţială şi metoda

Categories: Theology, History, Method & Natural Sciences/Theologie, Istorie, Metodă Şi Ştiinţele Naturale | Leave a comment

Iconoclasm-Sinodul din 754

Sinodul iconoclast din 754-document

Iconoclasm- Sinodul din 754

Categories: Byzantine History, Studies & Documents/Istorie Bizantină, Studii şi Documente, Patristica şi Documente din Istoria Bisericii/Patristic & Church History Documents | Leave a comment

Exerciţiu istoriografic

Pretenţia de a avea acces la trecut este astăzi  ironizată de cercetătorii relativişti. Putem observa foarte uşor cum prin coroborarea datelor, fie chiar şi din surse contradictorii, se ajunge la o explicaţie istorică satisfăcătoare. Desigur, după caz,  în  sesnsul în care mulţimea datelor despre un caz, fie contradictorii, servesc interpretării rezonabile nu negării posibilităţii de a afla adevărul istoric. Schiţa nu este explicată, ci invită la acceptarea unei interpretări rezonabile cât mai aproape de natura faptelor păstrate în scrierile istorice.

Rene Girard afirma următoarele: [...]“Cred că e un semn de decadenţă pentru ştiinţele omului să se lase invadate de spiritul unei anume critici literare. De altfel, chiar şi în calitate de critic literar nu mi se pare nimic mai fad şi mai mistificator decât, în ultimă analiză, insistenţa obsesivă asupra diversităţii infinite a operelor, asupra caracterului lor inefabil şi inepuizabil, asupra imposibilităţii de a repeta de două ori aceeaşi interpretare, pe scurt asupra negării oricărui cuvânt decisiv. Nu văd în asta decât un vast sindicalism al eşecului [...]  (Despre cele ascunse de la întemeierea lumii, Nemira, Bucureşti, 1999, p. 50)

Exerciţiu istoriografic

Categories: Seminarul de Istorie Bizantină - Studenţi/Byzantine History Class - Students | Leave a comment

Curs general de patristică. Schiţă

Căutăm să evidenţiem câteva aspecte importante din istoria gândirii creştine.

Curs general de Patristică. Schiţă

Categories: Patristica şi Documente din Istoria Bisericii/Patristic & Church History Documents | Leave a comment

Pledoarie pentru teologie şi istoriografie ca discipline ale cunoaşterii

Argumentez simplu şi deschis pentru o apropiere serioasă de teologie şi istoriografie. Pledoarie pentru istorie şi teologie

Categories: Theology, History, Method & Natural Sciences/Theologie, Istorie, Metodă Şi Ştiinţele Naturale | Leave a comment

Istoriografie bizantină

istoriografia bizantina

Categories: Byzantine History, Studies & Documents/Istorie Bizantină, Studii şi Documente | Leave a comment

Bibliografie pentru seminarul de istorie bizantină

Puteţi acesa aici bibliografia pentru temele ce sunt propuse a fi discutate in cadrul seminarului bibliografie seminar

Categories: Seminarul de Istorie Bizantină - Studenţi/Byzantine History Class - Students | Leave a comment

The Cognitive and the Existential Dimension of Theology and Historiography and its Societal Implications in the Post-modern Epistemological Dilemma

Postmodernity questions the trust in culture. This study is a reflection on the importance of theology and history given the postmodern dilemma of knowledge, method and existence. Liviu Damian sample 2009 EASR Conference

Categories: Theology, History, Method & Natural Sciences/Theologie, Istorie, Metodă Şi Ştiinţele Naturale | Leave a comment

Un argument in favoarea cunoaşterii istorice: argumentul din fragmentare

Ce este evenimentul istoric? Ce este sursa istorică? În ce constă evidenţa istorică? Există vreo dimensiune morală a încercării istoricului de a convinge prin argument? Găsim vreo necesitate în a ne lăsa convinşi de analiza istoriografică? Există semnificaţie în textul scrierilor istorice? Sunt textele reprezentative pentru realitatea istorică? Aceste întrebări îşi au sens în cadrul mai larg al scepticismului, acolo unde încrederea în cunoaşterea fragmentată (şi lipsa „detaliilor” din înregistrarea istorică ) este pusă la îndoială şi unde dorinţa de eliberare de sub autoritatea epistemică este promovată (J. Derrida, J-F. Lyotard, K. Jenkins, H. White etc). Este adevărat că ne aflăm în posesia frânturilor, fragmentelor, porţiunilor, părţilor. Însă este bine să ne întrebăm cum se raportează lipsa la ceea ce a rămas, pentru a reuşi să înţelegem teoretic că fragmentele pot susţine cunoaşterea lucrurilor, trecutului precum şi înţelegerea acestuia.  Un argument in favoarea cunoasterii istorice

Categories: Historical Epistemology/Epistemologie Istorică | Leave a comment